Apple of my Eye

Een Sprink-Haantje ‘bezit’ een appeltje van de Hertshooi.

Apple of my Eye