Ground-Floor

Een herfstblad op verdroogde leemgrond.

Ground-Floor